Poděkování

Děkuji moc všem, kteří se jakkoliv podíleli na uskutečnění tohoto báječného večera, který se konal v pátek 2 října 2015. Velké poděkování patří Alisee, Sahar, skupině Sahar, Lence Pokorné, Markétě Minaříkové i mým kurzistkám ze Dvora Králové (skupina Malika, DéKáčko group, Jana Sýkorová, Anna Vychová), které tančily v programu. Moc děkuji týmu Penzionu Za Vodou, kde nám poskytli skvělé zázemí i pomoc při realizaci. Dále děkuji portálu www.kralovedvorsko.cz za pomoc při propagaci. V neposlední řadě musím opět poděkovat všem divákům za vytvoření nezapomenutelné atmosféry