Úspěchy na soutěži Belly Dance Dvůr

V sobotu 13. dubna se konala taneční soutěž Belly Dance Dvůr 2019. Jedná se o soutěž, která navazuje na tradici fungování Dvorské Jedničky. V letošním roce však došlo k osamostatnění břišních tanců a vznikl tak úplně nový projekt, který poskytl rozšířené možnosti právě díky spolupráci DDM Jednička a Kateřiny Krupkové - Khattyi. 

Mé žačky získaly následující ocenění. 

Dívky z dětské skupiny Malika při ZŠ 5. května: 

  • 1. místo duo Nikola Hrnečková a Tereza Jarolímová (orientální pop) 
  • 2. místo skupina Malika I. (drum solo)
  • 3. místo skupina Malika II. (hedvábné vějíře + mejanse) 
  • 3. místo duo Pavla M. Tafilová a Eliška Břízová (fusion se závoji) 

Tanečnice z kurzů pro dospělé:

  • 1. místo skupina Kasia (orientální flamenko)
  • 1. místo Lucie Meissnerová (závoj + drum solo) 
  • 2. místo trio Kasia (khaleegy)
  • 2. místo Viola Junková (bollywood) 
  •  2. místo Renata Dudková a Iva Míková (flamenko) 
  • 3. místo Anna Tauchmanová (raks sharki)

Děkujeme všem, kdo se na akci jakkoliv podílel a gratulujeme k parádním výkonům! 

Více o akci můžete nalézt na webu Královédvorsko.cz